Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 obsah projektu

Modernizace technického vzdělávání na Střední škole strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113.

 

Název projektu: Nové evropské trendy do výuky
Zkrácený název projektu: NETV
Název projektu anglicky: New European trends into education
Datum zahájení projektu: 23.04.2012
Datum ukončení projektu: 30.03.2015

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku technických oborů modernizací tech. vybavení odborných učeben, zavedením nových technologií, vytvořením odborných vzdělávacích materiálů (učebnic) k inovované výuce 4 studijních oborů: Mechanik seřizovač – Mechatronik, Mechanik číslicově řízených strojů, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik – Inteligentní a komfortní elektroinstalace. Za účelem kvalitního předání informací od pedagog. pracovníků k žákům je nezbytné proškolení pedagog. pracovníků v oblasti nově pořízeného zařízení a technologií.

 projekt

 

Číslo operačního programu: CZ 7.1
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 01
Název výzvy: Jihomoravský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.1
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.
Typ území: Město